Fairtrade & ekologiskt.

Guide2Gives produkter är handgjorda av återanvända material eller restprodukter från kvinnornas och lokala odlingar.

Naturmaterial som palmblad, bananfibrer och sisal är nedbrytbart och odlas helt utan kemisk gödning. En bananplanta som annars slängs efter att plantan gett frukt omvandlas till fibrer som kan användas till slitstarka korgar, mattor och väskor. Även material som tidningspapper och bildäck kan få nytt liv genom att återanvändas till hantverk. Det är ett gynnsamt sätt för kvinnorna i Uganda att skapa värdefulla produkter ur princip ingenting och ett smart sätt att ta tillvara på jordens resurser. Vi ser till att ge tillbaks av det som skördas. Därför har vi idag har vi planterat över 200 banan träd (Bitoke) som kommer användas till våra framtida produkter. Dessutom så fraktar vi stora lass åt gången för att dra ner på utsläpp i miljön. Guide2Give jobbar ständigt för att våra produkter ska gynna miljön såväl som kvinnornas ekonomiska situation.

Kvinnokooperativ stärker.

För att bekämpa fattigdom i Afrika, samt andra delar av världen måste vi stärka kvinnligt entreprenörskap.

Kvinnor tenderar i större utsträckning än män att investera sina inkomster mer långsiktigt och ansvarsfullt. Inkomsterna återinvesteras i exempelvis jordbruket och odlingen, sina arbetare, skola till barnen eller någon sidoverksamhet för att stärka hushållets inkomst. Insatser som möjliggör fortsatt säkrad försörjning. Guide2Give stödjer kvinnliga hantverkare genom att organisera kooperativ där de kan arbeta tillsammans och ge stöd och råd till varandra. Vi hjälper till med att utbilda i företagsamhet och administration samt distribuera deras hantverk på en större marknad. Detta för att de ska få ett rikare liv där de själva bestämmer sin egen framtid.

Design utvecklar.

Guide2Give samarbetar nära med de kvinnliga hantverkarna att hitta former, mönster och funktioner som står sig på en svensk marknad.

Våra designers lägger fram förslag som sedan anpassas efter kvinnornas hantverksmetoder, kunskap och tillgängligt material. Det är ett belönande utbyte av kunskap för både oss och kvinnorna. Efterfrågan på nya mönster, färger och produkter gör att deras färdigheter utvecklas och därmed blir mer konkurrenskraftiga.

savvy-studio